Kongres Penulis Profesional Indonesia

 1. Kongres Penulis Profesional Indonesia diadakan sekali
  dalam 1 (satu) tahun pada setiap bulan Desember tahun
  berjalan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari. Dalam
  keadaan mendesak atau kepentingan lain, Kongres Penulis
  Profesional Indonesia dapat diadakan sebelum waktunya
  atas permintaan Pengurus Pusat atau setidak-tidaknya 1/3
  (sepertiga) dari jumlah Pengurus Daerah.
 2. Kongres Penulis Profesional Indonesia diikuti oleh
  Pengurus Pusat, Dewan Penasihat, Dewan Pembina,
  Pengurus Daerah/Cabang, dan Anggota yang mendaftarkan diri
  untuk membahas pelaksanaan program kerja yang telah
  disahkan dalam Musyawarah Nasional sebelumnya dan
  mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang
  dihadapi, serta membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.
 3. Di dalam Kongres Penulis Profesional Indonesia
  dapat diselenggarakan kegiatan yang relevan dengan
  pengembangan, pembinaan, dan pelayanan Anggota
  Penpro.