Kongres Penulis Profesional Daerah

 1. Kongres Penulis Profesional Daerah diadakan sekali dalam
  1 (satu) tahun pada bulan Agustus tahun berjalan sekurang-kurangnya
  selama 2 (dua) hari. Dalam keadaan mendesak,
  Kongres Penulis Profesional Daerah dapat diadakan
  sebelum waktunya atas permintaan 2/3 Ketua Pengurus
  Daerah.
 2. Kongres Penulis Profesional Daerah diikuti oleh Ketua Harian, Wakil
  Ketua UmumOrganisasi dan Keanggotaan, Dewan Pembina Daerah,
  Para Ketua dan Anggota Pengurus Cabang yang diwakili
  sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang, dan Anggota
  untuk membahas laporan pelaksanaan program kerja yang
  telah disahkan dalam Musyawarah Daerah sebelumnya dan
  mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang
  dihadapi, serta membahas hal-hal lain yang dipandang
  perlu.
 3. Di dalam Kongres Penulis Profesional Daerah
  dapat diselenggarakan kegiatan yang relevan dengan
  pengembangan, pembinaan, dan pelayanan Anggota
  Penpro.